Bekanta dig med WAM och museets sommarutställningar med hjälp av finurliga videon!

En titt på WAM

Varför finns det ett akvarium på WAM? Vem var Wäinö Aaltonen? I första videon tar vi en titt i museet och funderar över bland annat detta tillsammans med museets guide.

Sparkstöttingar och pappersötisar

Vem är Pappersötisarna, och kan man göra konst av gamla telefoner? I andra videon bekantar vi oss med mediakonstnär Anneli Nygren och Hyäryllistä-gruppens utställningar från de yngsta museibesökarnas perspektiv.

Båda videorna är under 10 minuter långa och finns tillgängliga på Åbo museicentrals YouTube-kanal.

Videorna är på finska med svensk text.