En takrenovering i två faser har börjat i Åbo stads konstmuseum WAM. Under takarbetets andra fas renoveras delar av byggnaden som är i utställningsbruk, och arbetet kommer att orsaka avsevärt buller. Museet kommer därför att hålla stängt under tiden 11 januari – 5 mars 2021.

WAM stängt 11 januari – 5 mars

  • Rosa Barbas Touched By The Same Breath Of Air är öppen t.o.m. 10.1.2021 
  • WAMx: Ulrike Mohrs Carbon (C6) är öppen t.o.m. 10.1.2021
  • Osäker horisont öppnar den 6.3.2021 
  • WAMx: Elsa Salonen öppnar den 6.3.2021 

På grund av takarbetet gör museet vissa ändringar i utställningskalendern. Rosa Barbas utställning Touched By The Same Breath Of Air, som just nu visas i museets huvudsalar, samt Ulrike Mohrs utställning Carbon (C6) i WAMx fortsätter till den 10 januari 2021. Utställningen Osäker horisont, som skulle öppna den 29 januari, har flyttats fram till den 6 mars. Även Elsa Salonens utställning i WAMx har flyttats framåt och öppnar den 6 mars. Salonens utställning avslutar WAMx tema The Things We Are Made Of.

- Det är fint att staden ser om sina museibyggnader. Vi är nu tvungna att göra ändringar i vinterns utställningskalender, men ändamålet är att trygga stadens konstmuseums verksamhet i det långa loppet och byggnadens värde som en väsentlig del av åstranden kulturlandskap, säger museichef Juhani Ruohonen.

WAMs tak har år 2017 genomgått reparationsarbeten över stora skulptursalen. Nu fortsätter det inledda arbete, och reparationsarbetet fortsätter till maj 2021.

Takarbetet syns i stadsbilden i form av ett stort väderskydd som tillfälligt byggts över museet. Två av Wäinö Aaltonens skulpturer på terrassen har skyddats. Entrén till museet sker under renoveringsarbetets gång normalt via Östra Strandgatan samt hinderlöst via Paavo Nurmis allé.

Nyckelord: