I installationen får vi se färgprover som har bearbetats av olika naturelement på objektglas för mikroskop, på vilka hon med genomskinlig färg har målat naturväsen som hänvisar till en animistisk världsbild.

Utställningen är öppet 6.3-18.4

Boka museibesök här

Så här fungerar e-bokningen

Ett tryggt museibesök

  • Vi ber våra besökare att följa allmänna coronaråd och rekommendationer.
  • Håll distans, var noga med hand- och hosthygien och använd gärna munskydd då du besöker oss.
  • Stanna hemma om du har minsta symtom på coronasmitta.

WAM brochyr våren 2021

De målade andarna blir synliga först i deras skuggor och avslöjar på så sätt en del av den osynliga verklighet som har dolts i naturen.

Naturelementens aktörskap

De olika naturelementen i installationen – stenar, växter, jord, vulkanaska, snäckskal och bitar av döda koraller – har Salonen samlat på Java i Indonesien. Enligt animismen finns det i varje naturelement, i såväl växter, stenar som i träd ett aktivt aktörskap, eventuellt till och med en andlig medvetenhet med rätt att leva oberoende av den instrumentala nyttan för människans behov.

Salonen har i sina verk undersökt gammal finsk naturreligion som hon tillsammans med lokala invånare har jämfört med de lokala animistiska traditionerna i Indonesien och Colombia. Man har traditionellt ansett att naturväsen visar sig för sina åskådare i en begriplig form och därför har också de figurer som avslöjas under installationens objektglas mänskliga drag.

En del av utställningsserien år 2020

Utställningen är en del av årets 2020 serie The Things We Are Made Of. Utställningsserien planerades i samarbete med kurator Ece Pazarbaşı, född i Turkiet och numera bosatt i Berlin. Avsikten med serien var att vända uppmärksamheten från det som skiljer oss åt mot det som förenar oss: när allt kommer omkring består vi alla av samma grundämnen. Utställningarna ställde frågan vad vi människor egentligen är och vad vår plats är på denna planet. På grund av coronaläget flyttades Elsa Salonens utställning från hösten 2020 till våren 2021.

Internationell utställningsverksamhet

Elsa Salonen (född 1984 i Åbo) förenar i sina verk mystik med vetenskap. De är ett mellanting mellan installation, målning och begreppskonst och har inspirerats av animism och alkemi. Salonen tillverkar egna pigment av ett flertal speciella naturmaterial – färger som har extraherats från allt från meteoriter till växter – i enlighet med de begreppskrav som varje verk ställer.

Salonen tog år 2008 examen från bildkonstakademin i Bologna i Italien. Under det senaste decenniet har hon huvudsakligen arbetat i Berlin. Salonens verk har varit med på omfattande utställningar, till exempel i Schwartsche Villa och Kunstverein Wiesbaden i Tyskland, i Viborgs konsthall i Danmark, i konstmuseet Muguel Urrutia i Bogotá och i museet Lissone för nutidskonst i Milano.

Foto: Elsa Salonen, Buni Buana (Hidden World), 2014–2015. Kuva: Jere Salonen.

Obs! WAM är öppet för besökare med förhandsbokad tid.