En ny utställning Hundra konstnärers hem öppnas i juni i WAM:s café. De utställda verken är gjorda av elva konstnärer som har arbetat i Partavägens ateljéhus i Åbo. Ateljéhusen har i över 50 år varit både hem och arbetsutrymmen för flera lokala konstnärer, men den här sommaren kommer husen att rivas.

Partavägens ateljéhus i Åbo byggdes 1968 i stadsdelen Kastu. I de två radhusen finns tio lägenheter med tillhörande arbetsrum, i vilka 100 lokala konstnärer har bott med sina familjer. Ateljéhusen är unika på det finländska konstfältet och ett fint exempel på sin tids radhusarkitektur. Åbo museicentral anser att det är viktigt att det lokala konstlivet hålls livskraftigt. Museet har kommit med ett utlåtande som förespråkar ateljéhusens bevarande. Husen kommer ändå att rivas sommaren 2021 på grund av problemen med inomhusluften.

I Åbo stads konstsamling finns många verk av konstnärer som har arbetat på Partavägen. Ett litet urval av dessa ställs ut i WAM:s café. Till utställningen har valts verk där konstnären skildrar sina konstnärsvänner och konstnärslivet i Åbo. Med bland dessa finns konstverk från fem årtionden och elva konstnärer: Annika Dahlsten, Hilkka Könönen, Veikko Lehtovaara, Einari Levo, Viljo Mäkinen, Leo Niemi, Maarit Nissilä, Kimmo Ojaniemi, Merja Pitkänen ja Sirpa Särkijärvi.

Bild: Sirpa Särkijärvi: Pink Sunset, 2009. Akryl på duk. Åbo stads konstsamling. Foto: Martti Puhakka.

 

 

Nyckelord: