Utställningen Spektrum, som med nutidskonstens medel ger en inblick i könets och sexualitetens mångfald, avslutar årets utställningsprogram. Året 2022 inleds med Pekka och Teija Isorättyäs samt Anu Tuomis parallella utställningar, och på sommaren visas Antti Laitinens soloutställning. 

Invalid Scald ID.

Anu Pentiks utställning I början fanns ett frö, som på grund av coronapandemin flyttades framåt med ett år från sommaren 2020, har precis stängt. Den narrativa helheten, som Pentik planerade specifikt för WAMs rymliga lokaler, väckte stor förtjusning hos publiken. Utställningen sågs av mer än 32 000 besökare.   

– Utställningen hämtade mycket värme, tröst och hopp i en värld som strypts hårt åt av coronarestriktionerna. Det var fantastiskt att se att också helt nya besökargrupper hittade till museet, berättar intendent Satu Pajarre från museitjänsternas ansvarsområde för utställningar och publikarbete.

På kommande: nutidskonst och Danmark

Spektrum 
8 oktober 2021–9 januari 2022 

Utställningen visar ett vittomfattande urval av nutidskonst, som behandlar könets och sexualitetens mångfald. Med Spektrum tar Åbo stadskonstmuseum WAM ställning för likvärdighet och introducerar nya röster i debatten. I utställningen visas foto- och videoverk, installationer, skulptur och ryor av totalt sexton konstnärer. Konstverken behandlar kön, identitetens utveckling och upplevelser av diskrimination, men också frigörelse och njutning, närhet och omsorg.  

Teija och Pekka Isorättyä Döda själar  
28 januari–8 maj 

I Teija och Pekka Isorättyäs (bägge f. 1980) utställning Döda själar ser vi nya installationer sida vid sida med konstnärernas äldre produktion. Med sina installationer, som förenar mekanik, konst och naturmaterial, ställer konstnärerna frågor om människans förhållande till teknologin och miljön. 

Pekka och Teija Isorättyä är internationellt kända konstnärer. De har ställt ut bland annat i Mexico, Förenta staterna och Japan. Isorättyäs har tilldelats flera erkännanden också i Finland, och varit bland annat Ars Fennica-kandidater år 2017. 

Anu Tuomi Vibrerande färger  
28 januari–8 maj 

Anu Tuomis (f. 1950) utställning är en retrospektiv översikt över koloristen Tuomis produktion. Utställningen samlar konstnärens verk med början i 1970-talet. Tyngdpunkten ligger på färgmättade målningar, utan att glömma andra tekniker.

Antti Laitinen 
28 maj–18 september 

På sommaren fylls museets utställningssalar av Antti Laitinens (f. 1975) soloutställning. Videokonst, fotografi och installationer, som bygger på fysisk aktivitet och timmar av tungt kroppsarbete, speglar vårt förhållande till omgivning och miljö. I sina arbeten utgår Laitinen ofta från performancekonst, och trä spelar en central roll både som materialval och levande organism.  

WAMx: temaland Danmark

Danmark är temaland i WAMx år 2022. Utställningsåret startar redan den 17 december 2021. Programmet har planerats i samarbete med kurator Mikkel Elming från Kunsthal Aarhus, och det formar sig inom ramarna för det experimentella konstrum som skapats av den danska konstnären Gry Worre Hallberg. Under årets lopp kommer även andra konstnärer att kallas in för att delta i och bidra till konstrummet. 

Bild: Anu Tuomi: Elämänlankoja I, 2010. Detalj. Foto: TMK / Ville Mäkilä.