Anu Tuomis utställning Vibrerande färger är en retrospektiv översikt över Tuomis långa konstnärsbana och mångsidiga produktion. Tuomi (f. 1950) har arbetat som konstnär och som påverkare inom konstbranschen under olika årtionden och är fortfarande aktiv som konstnär. I utställningen visas konstverk från en lång och färggrann karriär samt helt ny konst.

Utställningen visas 28.1–8.5.2022

  • tis kl. 9–17
  • ons–tors kl. 11–19
  • fre kl. 9–17
  • lör–sön kl. 10–17

Ett tryggt museibesök

  • En stark rekommendation att använda munskydd gäller i alla våra utrymmen.
  • Vi ber alla våra besökare att följa de sedvanliga hygieninstruktionerna: tvätta händerna eller använd handsprit och hosta i en pappersnäsduk eller i armvecket.
  • Vi begränsar tillträdet till utställningarna och övriga utrymmen för att kunna hålla trygga avstånd och undvika trängsel. Ingen förhandsanmälan behövs för vanligt museibesök.

Tuomi växte upp i ett arbetarhem och blev färdig konstnär under ställningstagandenas 70-tal. Under 1970-talet fick Tuomis konst stilmässiga intryck av socialrealismen. Tuomis sätt att gestalta arbetarna var inte glorifierande, utan empatiskt realistiskt. Även uttrycksfulla, skarpsynta personbilder var ett centralt tema i början av Tuomis konstnärskap.

Under 1980-talet övergick Tuomi till att avbilda fenomen i den omgivande naturen direkt utgående från en iakttagelse, och till slut avbildade hon mer hur vi upplever och ser naturen och de färger som är återkommande i naturen. Tuomi har som målare ända från början av sin konstnärsbana beskrivits som kolorist. Intresset för färger har synts i Tuomis produktion i form av ett aktivt forskningsarbete kring färger och varit en outsinlig inspirationskälla i hennes konst.

Under 1990- och 2000-talet har Tuomis konst blivit allt mer abstrakt. Utgångspunkten har ofta varit att upptäcka färger. Tuomi har ofta använt naturmaterial i sina verk. Hon har letat efter målningens gränser och brutit ner konventionella framställningssätt och former. Målningarna omvandlades till stora installationer och konstverk som klättrar längs väggarna eller rinner ut på golvet. På 2010-talet började konstnären använda sig av akrylmålning i sin konst och i allt högre grad även textilier, mattrasor och trådar. Många verk med abstrakta former blev mycket självbiografiska genom att de textilier som användes i dem hade återvunnits från Tuomis familjekrets.

Vid sidan av sin långa konstnärsbana har Tuomi även arbetat som lärare vid Åbo ritskola och senare som överlärare i bildkonst vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Dessutom har hon varit mycket aktiv inom konstfältet i Åbo som medlem och påverkare i Arte r.f. Hon har också varit med och grundat Artes gallerier Joe's och Titanik.

Kurator för utställningen är utställningsamanuens Maria Huokkola. I samband med utställningen publiceras även boken Anu Tuomi om Tuomis karriär och konst.

I WAM:s huvudsalar visas samtidigt Pekka och Teija Isorättyäs utställning Döda själar.

Bild: Anu Tuomi, Elämänlanka I ja II, 2010 (detalj). Foto: Ville Mäkilä, Åbo museicentral.

Nyckelord: