Den andra utställningen i WAMx utställningsserie Institute of Coexistence (Institutet för samexistens) 2022 visar Tiio Suorsas projekt Att föreställa sig sina konturer, som behandlar människans samexistens med både virtuella och naturliga väsen.

Tiio Suorsas projekt är en forskningsresa mellan den fysiska och den virtuella verkligheten. Samtidigt strävar den efter att förstå det ständigt föränderliga mänskliga väsendet i dess brokiga mångfald av ålder, roller, kulturer och kön. Helheten består av videoverket Protruding Cavity (2021), växter och ljus som reagerar på närhet. Den 3D-simulerade materian i videon verkar ändlöst söka sin form. Växterna reagerar på människornas närhet och rörelser med LED-lampor som långsamt tänds och släcks. Det konstgjorda lila ljuset i laboratoriet är i allmänhet endast avsett för växter.

Syftet är att fråga mer än att ge svar

Suorsas utställning uppmuntrar till att begrunda hurdan samexistensen kan te sig med andra människor, andra levande varelser och de elektroniska maskiner och apparater som hela tiden kommer allt närmare i vår vardag. Kan vi se oss själva som varelser stadda i ständig förändring? Hur ska vi dela en närhet där allt inte är färdigt definierat? Är det möjligt att skapa ömsesidig kommunikation med sådana som avviker från oss själva? Och är vi redo att lyssna på dem?

Tiio Suorsa är mediekonstnär som arbetar i Linz och i Åbo. I sin produktion fokuserar Suorsa på endogena erfarenheter i stället för på yttre definitioner och strävar efter att bryta lagbundenheter och tudelningar som definierar vårt samhälle. En väsentlig del av Suorsas arbete är den processinriktade och det forskningsinriktade tillvägagångssättet. Suorsas verk har varit utställda på festivaler och gallerier i flera europeiska länder, bland annat på Ars Electronica Festival i Österrike. 

Centret för konstfrämjande har stött förverkligandet av videoverket Protruding Cavity. För närvarande stöds Suorsas konstnärliga arbete av Konestiftelsen. 

Utställningen är öppen 18.3–5.6.2022.

WAMx 2022

Institute of Coexistence söker efter svar på dagens ekologiska, sociala och biologiska kriser. Målet är att hitta olika sätt av samexistens som hjälper oss att skapa en bättre värld. Utställningsseriens fysiska och teoretiska ramverk är skapade av den danska konstnären Gry Worre Hallberg.

Utställningsseriens fyra övriga konstnärer tar i tur och ordning utställningsrummet i besittning. Rummet är delat i två delar: i den ena delen närmar sig varje konstnär med den konstnärliga forskningens medel samexistensen mellan människan och andra arter. Var och en lämnar sitt spår i helheten: i den andra delen samlas belägg av varje konstnärs arbete.

Utställningsseriens fyra konstnärer valdes genom ett öppet förslagsförfarande under hösten 2021. Utställningarna har valts av kurator Mikkel Elming och konstnären Gry Worre Hallberg i samarbete med WAM. Danske Elming är direktör vid Glasmuseet Ebeltoft och är grundare av föreningen FSK – The Association for Contemporary Art.  Hallberg är grundare av och konstnärlig ledare för kollektivet Sisters Hope.

Foto: Tiio Suorsa: Protruding Cavity. Stillfoto från video Protruding Cavity.