Kim Laybourns Silly – sorry for calling you an inanimate object (på svenska Tokstolle – ledsen att jag kallade dig ett livlöst objekt) är den första versionen av hans långvariga projekt. Det här konstverket består av en flerkanalig videoinstallation som har blivit gjord för WAMX utställningsserie Institute of Coexistence.

Kim Laybourn: Silly – sorry for calling you an inanimate object

Institute of Coexistence
WAMx 10 juni–28 augusti 2022

WAM Åbo stads konstmuseum, Östra Strandgatan 38, Åbo

Öppettider och priser (wam.fi) | wam.fi/sv

Konstverkets olika scener visas självständigt och samtidigt på flera olika skärmar. På så sätt kan åskådaren uppleva konstverket rumsligt, eller snarare som en plats eller sinnesstämning än som en enhetlig berättelse.

Silly – sorry for calling you an inanimate object är skapat med 3D-animation och skildrar ett landskap som sprudlar av liv.  Man ser bekanta växter ur vår vardagliga omgivning som vi ser som passiva, livlösa och nästan livlösa föremål. Växterna börjar dock bete sig på ett sätt som vi inte är vana vid, ledigt och uttrycksfullt men också på ett sätt som får dem att verka främmande. Det öppnar sig ett nytt perspektiv för oss med alldeles nya regler. Naturen består inte längre av passiva och livlösa föremål utan av aktiva organismer med en stark egen vilja. 

Kim Laybourn

Kim Laybourn är en dansk bildkonstnär bosatt i Norge. Laybourn tog magisterexamen vid Konsthögskolan i Oslo (KHiO) 2019. I sina konstverk koncentrerar sig Laybourn på existentiella mötespunkter mellan människan och naturen samt undersöker andra medlemmar av organismsamhället som agerande aktörer likt människan. Under de senaste åren har han koncentrerat sig på  landskap och naturen som omringar oss som subjekt, det vill säga som en aktiv aktör. I stället för att landskapet endast skulle fungera som bakgrund för andra aktörer, vanligen för människan, placerar Laybourn landskapet i ett centralt läge i förgrunden. Laybourn arbetar med text, video, ljud, musik, animation, datorgenererade bilder, skulptur och installationer.
 

Billedkunstnernes Vederlagsfond, Danish Arts Foundation och Norsk kulturråd har stött Kim Laybourn och förverkligande av verket.


 

 

 

 

 

 

Bild: Kim Laybourn, Silly – sorry for calling you an inanimate object, 2022. Stillbild ur video.

Nyckelord: