I den fjärde utställningen i WAMx:s 2022 års serie Institute of Coexistence (Samexistensens institut) visas Georg Jagunovs Ancylus och Dana. Här undersöker konstnären möjligheten för människan som lever i detta nu att hitta en samhörighet med den geologiska och biologiska världen som redan existerat i miljontals år.  

Georg Jagunov har under de senaste åren arbetat med biotopinstallationer. Miniatyrlandskapen, som är byggda i terrarieliknande tillslutna rum, hänvisar till 80 miljoner år gamla danska flintstensformationer, till det postistida nordeuropeiska landskapet, till förhistorisk arkeologi samt forntida mytologi från områden i Danmark och Finland.    
 
Utvecklingen av installationerna har krävt samarbete med experter från många olika områden. Den optimala mängden ljus och fukt i biotopen regleras med hjälp av olika former av programmering. Stenarna och mossan i installationen har Jagunov samlat in på flera olika platser i Danmark och Finland. Vandringar, att lära känna landskapen och att leta efter element som lämpar sig för installationerna är väsentliga delar av Jagunovs konstnärliga arbete.  
 
Med hjälp av installationerna strävar Jagunov efter att skapa platser för reflektion och koncentration. Trots att han i sina verk främst använder nordeuropeiska material har japanska zen-trädgårdar fungerat som inspirationskälla. Till helheten hör även en berättelse som kan höras med hörlurar. Den beskriver den resa genom tid och rum som tar utställningsbesökaren till dolda geokemiska dimensioner och den forntida världens grönska.    
 
Den ungefär fyra kvadratmeter stora WAMx-installationen är Georg Jagunovs tills vidare största installation. 

WAMx 2022 

Institute of Coexistence söker efter svar på dagens ekologiska, sociala och biologiska kriser. Målet är att hitta olika sätt av samexistens som hjälper oss att skapa en bättre värld. Utställningsseriens fysiska och teoretiska ramverk är skapade av den danska konstnären Gry Worre Hallberg

Utställningsseriens fyra övriga konstnärer tar i tur och ordning utställningsrummet i besittning. Rummet är delat i två delar: i den ena delen närmar sig varje konstnär med den konstnärliga forskningens medel samexistensen mellan människan och andra arter. Var och en lämnar sitt spår i helheten: i den andra delen samlas belägg av varje konstnärs arbete. 

Utställningsseriens fyra konstnärer valdes genom ett öppet förslagsförfarande under hösten 2021. Utställningarna har valts av kurator Mikkel Elming och konstnären Gry Worre Hallberg i samarbete med WAM. Danske Elming är direktör vid Glasmuseet Ebeltoft och är grundare av föreningen FSK – The Association for Contemporary Art. Hallberg är grundare av och konstnärlig ledare för kollektivet Sisters Hope. 

Konstnärernas utställningar i WAMx-serien

Rob Hesp 17.12.2021–6.3.2022
Tiio Suorsa 18.3–5.6.2022
Kim Laybourn 10.6–28.8.2022
Georg Jagunov 9.9–4.12.2022. 
 

Bild: Georg Jagunov: Anculys och Dana, 2022 (detalj).

Nyckelord: