Åbo stads konstmuseum WAMs byggnad från 1967 ska grundrenoveras. I samband med renoveringen byggs museet ut med nya utrymmen för lastning, fastighetsskötsel och kontor. Tillbyggnaden ska uppföras där den tidigare bostadsbyggnaden ligger. Åbo stadsstyrelse behandlar projektplanen för grundrenoveringen och tillbyggnaden av WAM i sitt möte den 3 oktober 2022.

Museibyggnaden som planerades av arkitektbyrå Irma och Matti Aaltonen är en av den moderna arkitekturens pärlor i Åbo. WAM hör till de betydande museibyggnader som uppfördes i Finland under 1960-talet. I stadsmiljönämndens utlåtande konstateras det att bevarandet och grundrenoveringen av huset som en del av den stadsbildsmässigt värdefulla kulturstranden vid Aura å är ett ytterst välkommet projekt.  

Grundrenoveringen möjliggör nya upplevelser och alldeles nya platser att idka kultur  

Lokaler belägna på paradplats vid åstranden kan i samband med renoveringen återbördas i stadsbornas och besökares användning. Utrymmen som för närvarande används som samlingsmagasin frigörs för utställningsbruk efter att det nya centralmagasinet färdigställts. 

– Grundrenoveringen av WAM bemöter kraven som ställs av museitjänsternas föränderliga och levande behov. Samtidigt får vi ökad säkerhet för konstverk, när nya rutter och lastningsplatser byggs för transport och lastning. WAM kommer att stänga för publik under den tid som grundrenoveringen pågår, men i ett förnyat museihus kan vi åter bjuda publiken på allt mångsidigare och tillgängligare tjänster, säger direktör Juhani Ruohonen vid Åbo stads museitjänster.  

Orsakerna till grundrenoveringen är byggnadens dåliga skick, föråldrad teknik, icketillgängliga lokaler samt brister i säkerhet.