WAMs utställningsår 2023 lyfter fram nutidsskulptur, ljuskonst och teman kring solidaritet. Året inleds med Jan Kenneth Weckmans retrospektiv samt en samtidig utställning med konstnärsgruppen SALONG3+.

– Till WAMs linje hör att lyfta fram konstnärer som verkar inom Åboregionen, rumslig konst och skulptur, samt internationell nutidskonst. I årets 2023 mångsidiga program finns alla dessa element med. Helheten inbjuder oss till att uppleva såväl den livskraftiga Åbokonsten, som glädje, hopp och tröst i en föränderlig världs, berättar enhetschef Satu Pajarre vid Åbo museicentral.

Museets år 2023 kör i gång med två parallella utställningar, som presenterar meriterade bildkonstnärer. Den nyligen prisbelönade Jan Kenneth Weckmans retrospektiv Corpus ger en inblick i konstnärens omfattande karriär som spänner över fem decennier. Samtidig visas utställningen Renaissance, som samlar 1990-talsproduktion av konstnärsgruppen SALONG3+ tre medlemmar Anna-Maija Aarras, Sussi Henriksson och Ann Sundholm under samma tak. Utställningarna visas den 10 februari–21 maj. 

Under sommarsäsongen ligger WAMs fokus på skulptur. I utställningen Hej kompis! intar konstverk av finländska nutidsskulptörer museets salar i ett möte mellan sympatisk skulptur och överraskande möten. I utställningen deltar bland annat Jasmin Anoschkin, Mia Hamari, Kim Jotuni, Hanna Makkonen och Tiia Matikainen

I höstens upplevelserika utställning Lux et Umbra är ljus och skugga de huvudsakliga materialen. I utställningen deltar intressanta och överraskande konstverk av såväl internationella som inhemska nutidskonstnärer, som Konvolv-kollektivet, Anna Hyrkkänen, Anni Laukka, Pasi Rauhala och Alexander Salvesen.

Årets 2023 utställningar i huvudsalarna

  • Jan Kenneth Weckman Corpus 10.2–21.5.2023
  • SALONG3+ Renaissance 10.2–21.5.2023
  • Hej kompis! 9.6–17.9.2023
  • Lux et Umbra 6.10.2023–14.1.2024

Vänskap och framtidstro teman i WAMx

Nederländerna är årets 2023 temaland i WAMx. Utställningsserien har sammanställts i samarbete med Roos Gortzak, direktör för nutidskonstcentret Vleeshal. Alla utställningarna under rubriken Hop to Hope koncentrerar sig på teman kring vänskap, solidaritet och kärlek, och skapar en hoppfull blick på framtiden efter några svåra år. 

Utställningsseriens konstnärer

  • Rory Pilgrim 16.12.2022–5.3.2023 
  • Mounira Al Sohl 17.3–11.6
  • Iona Roisin 16.6–3.9
  • Home alone collective 15.9–3.12
  • Afra Eisma 15.12–våren 2024

Bild: Detalj ur verket SALONG 3+ Dimensions (of life) Deep Sleep, 1992, Åbo museicentral. Foto: SALONG 3+