Soloutställningen av den Åbobördiga, internationellt framgångsrika bildkonstnären Iiu Susiraja kommer att visas i WAM våren 2024. Susiraja är känd för sina omvälvande foto- och videoverk där konstnären själv uppträder i oväntade sammanhang. För närvarande kan konstnärens verk ses i MoMA (Museum of Modern Art) i New York.

På utställningen i WAM kommer både nyare och tidigare produktion att visas. Förutom fotografier består den mångsidiga utställningen av Susirajas videoverk, installationer och teckningar. Dessutom visas 3D-printade skulpturer, ett konstnärligt fält som Susiraja under de senaste åren har utvidgat till.

WAM har varit Iiu Susirajas favoritmuseum sedan början av 1980-talet.
– Någon slags cirkel sluter sig nog med min privata utställning i WAM. Vi besökte Wäinö Aaltonens museum med daghemmet och jag kommer ihåg hur vi daghemsbarn satt på trappan i aulan och väntade på guiden. Jag blev förtjust i museet redan då och WAM är fortfarande mitt favoritmuseum, säger Iiu Susiraja om sin nära relation till WAM.

När Iiu Susiraja en sommar arbetade som utställningsövervakare i WAM stod hon i fönstret i stora skulptursalen och betraktade festivalen Down by Laituri som pågick längs med ån. Hon insåg till sin förvåning att hon hellre var i sitt favoritmuseum än firade nere vid åstranden – en anekdot som understryker de varma känslorna för WAM.
– Även då vann WAM överlägset, konstaterar Susiraja.

Åbo är en stark och känd kulturstad där såväl små som stora utställningar spelar sin viktiga roll. WAM:s utställningar samlar regelbundet tiotusentals besökare. År 2022 hade WAM nästan 60 000 besök.

Åbos borgmästare Minna Arve gläder sig över den internationellt framgångsrika konstnärens soloutställning i WAM.
– Jag gillar Iiu Susirajas konst enormt. Jag tycker att de beskriver både det att vara människa och kvinnlighet på ett humoristiskt och intelligent sätt. Den egna stadens konstnär har fört finskhet ut i världen på ett alldeles speciellt sätt som berör människor på flera nivåer, säger Minna Arve.

Originell humor och insiktsfullhet

I centrum för Iiu Susirajas verk står vardagliga föremål, som ger verken sin originella humor och en stämning som närmar sig det surrealistiska. Detta bekräftas av konstverkens fyndiga namn. Fotografierna och videorna känns personliga; konstnären tittar rakt in i kameran. Samtidigt finns där ändå ett avstånd. Susiraja varken förklarar, proklamerar eller utmanar. Hon tar inte på sig någon roll, och verkar heller inte dölja någonting, men ändå blir en del av henne ett mysterium som inte går att nå.

Utställningen ger besökaren tillfälle att fundera på de tankar och känslor som väcks av dessa verk som utmanar gränserna för gott uppförande. Betraktaren får göra sina egna tolkningar och möta sina egna tankar framför Iiu Susirajas konst.

Fotograf och bildkonstnär

Iiu Susiraja utexaminerades som fotograf från Åbo konstakademi år 2012 och som bildkonstnär från Bildkonstakademin år 2018. Susirajas utställningar har under de senaste åren visats i Nino Mier Gallery i Los Angeles och Makasiini Contemporary i Åbo år 2022, SKMU i Kristiansand i Norge år 2020 och Kiasma år 2019. Susirajas nyaste utställning öppnas i MoMA PS1 i New York den 20 april.

Susiraja har tilldelats William Thuring-huvudpriset år 2019, och hennes verk ingår bland annat i konstsamlingarna vid Finlands fotografiska museum, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors stads konstmuseum och Åbo stad.

Susiraja bor och arbetar i Åbo och många av hennes verk har fotograferats i hennes eget hem.

Iiu Susirajas utställning är den sista utställningen i WAM före grundrenoveringen av museet inleds. Efter grundrenoveringen öppnas WAM på nytt under hösten 2026. I maj 2023 ges mera information om utställningsverksamheten under grundrenoveringen.

Iiu Susirajas utställning i WAM 2 februari–12 maj 2024.

Iiu Susiraja: Garden party is over, 2018.

Iiu Susirajas utställning är den sista utställningen i WAM före grundrenoveringen av museet inleds. Efter grundrenoveringen öppnas WAM på nytt under hösten 2026. I maj 2023 ges mera information om utställningsverksamheten under grundrenoveringen. Läs mera om grundrenoveringen av WAM.