Åbo stads konstmuseum WAM öppnar sin första heldigitala utställning WÄINÖ – Jag ville att mitt hjärta var likt en sten i Digimuseet fredagen den 29 oktober 2021.

Upplev utställningen i Digimuseet

  • Länken öppnar i ett nytt fönster. 

Har du någon gång korsat Järnvägstorget i Helsingfors, eller gått över Tavastbron i Tammerfors? Har du besökt Åbo stads konstmuseum WAM vid Aura å? Då har du oundvikligen stött på konstnären Wäinö Aaltonens verk. Aaltonen, som var den offentliga konstens mästare och nationens skulptör på sin tid, har förtjänat sin plats i den finska konstens kanon. Men hurdan var mannen bakom några av våra mest älskade konstverk?

Wäinö – Jag ville att mitt hjärta var likt en sten är en hedersbetygelse till Wäinö Aaltonens imponerande karriär och en djupdykning i hans första decennier. Helheten bjuder dessutom på en inblick i konstnärsbanan sett genom två olika städer. Resan inleds i Åbo – här finns Wäinös barndomshem, hans alma mater och hans första ateljéer. Vi får också följa i hans fotspår till Helsingfors. I utställningen i Digimuseet visas förutom konstverk även pärlor ur Wäinö Aaltonens fotoarkiv. 

Wäinö – Jag ville att mitt hjärta var likt en sten är WAMs första helt digitala utställning. För museiorganisationen innebär den ett kliv framåt i den digitala åldern. Utställningen främjar innehållens tillgänglighet på ett anmärkningsvärt sätt. Utställningen kan ses oberoende av tid och plats och den är avgiftsfri för besökaren.

Vilket Digimuseum?

I Digimuseet går det att se WAMs utställningar, uppleva Apoteksmuseet och gården Qwensels apoteksinteriörer och societetens 1700-talsmiljöer, eller ta en stadspromenad i Åbo år 1827. Digimuseo.fi drivs av det sociala företaget Yhteinen Perintö Oy, som ägs av FMA Creations Oy och John Nurminens Stiftelse. 

  • Bild: Wäinö Aaltonen bland sina konstverk i ateljén på Hirvensalo, 1923 (detalj). Foto: Atelier Alppila, Wäinö Aaltonens arkiv, Åbo museicentral.