Byggnaden

Museibyggnaden från 1967 är planerad av arkitekterna Irma och Matti Aaltonen. Även Wäinö Aaltonen deltog aktivt i planeringen av byggnaden.

Museet, som ligger i en sluttning, planerades i fyra etager. Redan i planeringsskedet reserverades plats i salarna för specifik konst: övre och nedre gallerierna gjordes med tanke på Wäinö Aaltonens miniatyrskulpturer, målningar och grafik. Skulptursalen med hela elva meter till tak skräddarsyddes för storskaliga verk. Två utställningssalar reserverades för visstidsutställningar.

De öppna utrymmena som leder in i varandra är ypperliga för tredimensionell konst, då betraktaren kan studera konstverken från olika håll. Ljus flödar in från den stämningsfulla atriumgården till alla utrymmen runtom. Akvariet i aulan påminner om den ursprungliga planen – ett naturvetenskapligt museum skulle från början placeras i samband med konstmuseet.

Fasadens travertin, springbrunnen i atriumgården och museets bottenplanen bär spår av internationella influenser. Museet är dock återhållsamt till sin arkitektur. I planeringen eftersträvade man sparsamhet och flexibilitet. Resultatet är en diskret museibyggnad, som fungerar på konstens villkor.

Läs mera om Matti Aaltonen (Arkitekturmuseets webbsida, på finska)