Nya WAM

Åbo stads konstmuseum WAMs byggnad från 1967 ska grundrenoveras. Samtidigt byggs en ny tillbyggnad för nya last-, fastighetsservice- och kontorslokaler på platsen där den tidigare bostadsbyggnaden står idag. 

Museibyggnaden, planerad av Irma och Matti Aaltonen, är en av den moderna arkitekturens pärlor i Åbo, och en av de betydande museibyggnader som uppfördes i Finland på 1960-talet. Att bevara och grundrenovera huset som en del av den värdefulla kulturstranden på östra sidan om Aura å är ett viktigt projekt för stadsbilden. 

Grundrenoveringen ger rum för nya upplevelser och nya sätt att idka kultur

I samband med renoveringen görs byggnaden fysiskt framkomlig. Samtidigt återfår delar av interiören sin ursprungliga arkitektur. Mera utställningslokaler innebär att stadens konstsamling får större, permanent synlighet. Kontorslokalerna på gatsidan tas i publikanvändning. Dessutom kan källarlokalerna återställas för utställningsbruk, eftersom de magasinerade samlingarna kan flyttas till det kommande centralmagasinet. 

Museibyggnadens dåliga skick, föråldrad teknik, otillgängliga utrymmen samt brister i samlingssäkerheten är utgångspunkter för grundrenoveringen. 

Beslut samt projektplan

Huvudplanering av grundrenoveringen: Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Ab
Tidsplan: sommaren 2024–hösten 2026

Förfrågningar

Satu Pajarre, enhetschef
Utställningar och publikarbete, Åbo museicentral
Tfn 050 408 9659, satu.pajarre@turku.fi

Reino Pöyhönen, byggingenjör
Stadsbyggande, Åbo stad
Tfn 040 751 5880, reino.poyhonen@turku.fi