För dagis och förskolan

Bra att veta

  • boka besök / guide: tfn 02 262 0850
  • guidning för dagisgrupper 35 € (max. 30 pers.)

Fråga mer

OBS. Alla besök av dagis- och skolgrupper är inställda tills vidare.

Gå på museum i galonbyxor

Barn förhåller sig okomplicerat till nutidskonst. Om konst får man tycka precis vad man vill. Ett besök i museet blir en naturlig del av dagis- och förskoleundervisningen. I museets garderob finns gott om utrymme för galonbyxor, ryggsäckar och vägkost. 

För dagisgrupper

Dagisgrupper med ledare har fri entré till museet. Boka i förväg per telefon. Du kan boka guide på samma gång. Med guide går det bra att besöka museet på morgonen före öppettid. För dagis- och förskolegrupper ordnas gratis visningar av den aktuella utställningen ca en gång per år. Inbjudan skickas separat per e-post.

Infostund för lärare

Wäinö Aaltonens museum ordnar ett infotillfälle för lärare när en ny utställning öppnar. Infot ges i regel måndagen efter vernissage, och då presenteras utställningen, teamtiska uppgifter för eleverna och kommande evenemang och program. Infotillfället ger redskap för museibesök och förberedelser i klassen. 

Museet skickar ut en särskild inbjudan till infot per e-post. Skicka dina kontaktuppgifter till museipedagogen, så lägger vi dig till listan.

Stadsdel/Område: