För skolor

Bra att veta

  • elevgrupper vid Åbo stads grundskolor (årskurserna 1–9) samt studerandegrupper vid andra stadiet har fri entré under ledning av lärare
  • övriga skolgrupper à 2,50 €/elev
  • boka gruppbesök samt vid behov guide per telefon 02 2620 850
  • privat visning för skolgrupper 39 € (max. 30 personer)
  • skolgrupper med guide kan besöka utställningen på morgonen före museets öppettid

Fråga mer

Upplevelser i studierna

Konstmuseet har mycket att ge i alla studieämnen. Nutidskonsten kan omfatta alla sinnen, tar ställning till aktuell dagspolitik eller historiska händelser. Bildkonsten pejlar litteraturen, förmedlar kunskap om kulturer eller belyser till exempel färgers fysik. Gör besök i konstmuseet till en del av din undervisningsplan.

Info för lärare

Wäinö Aaltonens museum ordnar ett infotillfälle för lärare när en ny utställning öppnar. Infot ges i regel måndagen efter vernissage, och då presenteras utställningen, tematiska uppgifter för eleverna och kommande evenemang och program. Infotillfället ger redskap för museibesök och förberedelser i klassen. 

Museet skickar ut en särskild inbjudan till infot per e-post. Skicka dina kontaktuppgifter till museipedagogen, så lägger vi dig till listan.