Visningar

Förfrågningar

Besök Anu Pentiks utställning virtuellt

Visningar till Antti Laitinens utställning

  • på svenska 29.5, 3.7, 31.7, 28.8 och 18.9 kl. 15
  • på finska söndagar kl. 14

Visningen ingår i priset på museets entrébiljett.