Utställningar

16.12.2022–5.3.2023
Hop to Hope: Rory Pilgrim

Rory Pilgrims filmer inleder WAMx nya utställningsserie Hop to Hope, med temat vänskap och framtidstro. Utställningen behandlar klimatkrisens och coronapandemins inverkan på människors ork och vardagens stödstrukturer.

Filmerna The Undercurrent (2019–) och Rafts (2020–2022) grundar sig på långsiktigt arbete med olika gemenskaper och kännetecknas av solidaritet och musikens förenande kraft. Rory Pilgrims och arbetsgruppens musik som de komponerat i samarbete utgör stommen för båda filmerna. Utställningens verk visar hur vi utnyttjar våra ord och vår röst såväl i sånger och dikter som i vardagligt tal. I utställningen visas också konstnärens och arbetsgruppens målningar samt textaffischer med bitar av filmernas sånger. 

The Undercurrent (sv. underström) behandlar de känslor som klimatkrisen väcker bland unga. I filmen möter vi tio unga klimataktivister i Boise i Idaho, USA. De upplever att vuxna inte bär sitt ansvar för klimatförändringen utan lägger ansvaret för att lösa problemet på de unga. De påminner om att klimatkrisen har samband med olika områden i deras personliga liv, till exempel ojämlikhet mellan kön, religion samt problem i familje- och vänskapsförhållanden. I filmen intervjuas också hemlösa som lever i området och som funderar över betydelsen av hem och skydd samt sitt förhållande till naturen. I verket är musik ett sätt att hantera klimatångest och arbeta för att stoppa krisen.