Utställningar

WAMx, Institute of Coexistence: Georg Jagunov
9 september – 4 december 2022

I den fjärde utställningen i WAMx:s 2022 års serie Institute of Coexistence (Samexistensens institut) visas Georg Jagunovs Ancylus och Dana. Här undersöker konstnären möjligheten för människan som lever i detta nu att hitta en samhörighet med den geologiska och biologiska världen som redan existerat i miljontals år.  

Georg Jagunov har under de senaste åren arbetat med biotopinstallationer. Miniatyrlandskapen, som är byggda i terrarieliknande tillslutna rum, hänvisar till 80 miljoner år gamla danska flintstensformationer, till det postistida nordeuropeiska landskapet, till förhistorisk arkeologi samt forntida mytologi från områden i Danmark och Finland.   

Utvecklingen av installationerna har krävt samarbete med experter från många olika områden. Den optimala mängden ljus och fukt i biotopen regleras med hjälp av olika former av programmering. Stenarna och mossan i installationen har Jagunov samlat in på flera olika platser i Danmark och Finland. Vandringar, att lära känna landskapen och att leta efter element som lämpar sig för installationerna är väsentliga delar av Jagunovs konstnärliga arbete. 

Med hjälp av installationerna strävar Jagunov efter att skapa platser för reflektion och koncentration. Trots att han i sina verk främst använder nordeuropeiska material har japanska zen-trädgårdar fungerat som inspirationskälla. Till helheten hör även en berättelse som kan höras med hörlurar. Den beskriver den resa genom tid och rum som tar utställningsbesökaren till dolda geokemiska dimensioner och den forntida världens grönska.   

Den ungefär fyra kvadratmeter stora WAMx-installationen är Georg Jagunovs tills vidare största installation.