Utställningar

18.3–5.6.2022
WAMx / Institute of Coexistence: Tiio Suorsa 

Den andra utställningen i WAMx utställningsserie Institute of Coexistence (Institutet för samexistens) 2022 visar Tiio Suorsas projekt Att föreställa sig sina konturer, som behandlar människans samexistens med både virtuella och naturliga väsen. 

Läs mera här

På kommande: Antti Laitinen 28 maj–18 september 2022

På sommaren fylls museets utställningssalar av Antti Laitinens (f. 1975) soloutställning. Videokonst, fotografi och installationer, som bygger på fysisk aktivitet och timmar av tungt kroppsarbete, speglar vårt förhållande till omgivning och miljö. I sina arbeten utgår Laitinen ofta från performancekonst, och trä spelar en central roll både som materialval och levande organism.