Utställningar

WAM

9.10.2020–10.1.2021
ROSA BARBA Touched by the Same Breath of Air

Rosa Barbas (f. 1972 i Agrigento, Italien) första soloutställning i Finland öppnar i WAM den 9 oktober. I utställningen Touched by the Same Breath of Air (Berörda av samma andetag) ingår film- och videoinstallationer, skulpturer och installationer.

Visningar

  • på finska söndagar kl. 14
  • på svenska 25.10, 29.11, 27.12 och 10.1. kl. 15.

WAMx

28.8–1.11
Elina Vainio Reset

Det sköra sandkonstverket i Elina Vainios utställning Reset fäster uppmärksamheten på ämnescirkulationen och den mänskliga förståelsens gränser. Reset är en installation som består av sand som sprider sig som en tunn, skarpt avgränsad matta på golvet i utställningsutrymmet. På ytan kan man se bandaktiga upphöjningar och sänkor som påminner om fossiler och spår de lämnat på sediment. Mönstren kan också ses som en snirklig handstil. De är som tysta tips eller skrift som vi inte kan tolka. Verket påminner oss om hur mycket det finns i världen som vi inte förstår och som vi inte kan uttrycka i tal.

Reset (återställning eller nollning på svenska) – namnet på både utställningen och konstverket – syftar på ständig nysättning eller stelning – hur ämnet cirkulerar och hur ett ämne blir ett annat. Varje sandkorn i verket har i och med erosionen en gång i tiden slipats bort från en sten eller ett fossilhaltigt ämne och kommer även i fortsättningen ändra sin form genom havens och jordskorpans rörelser. I verket har sandkornen för en stund tagit en form som konstnären valt.

Bilskonstnären Elina Vainio (f. 1981) bor och arbetar i Helsingfors. I sitt konstnärliga arbete fäster hon framför allt uppmärksamhet på linjedragningen mellan kulturen och naturen. Hon tycker att människornas sätt att se sig själva som ständiga och separata från naturen är missledande. Genom installationer som består av få element fäster Vainio åskådarens uppmärksamhet på att både människan och världen runt oss är i ständig ändring.