På kommande

8.10.2021–9.1.2022
Spektrum – Kön och sexualitet i samtidskonsten

Utställningen visar ett brett utbud av nutidskonst som behandlar mångfald inom kön och sexualitet. Museet tar i och med utställningen ställning för jämlikhet och lyfter fram nya röster i diskussionen. 

I utställningen ingår verk av sexton konstnärer, med foto- och videokonst, installationer, skulpturer och ryor. Verken behandlar kön, utveckling av identitet och upplevelser av diskriminering, men också frigörelse och njutning, samt närhet och omsorg. 

En del av konstnärerna uppträder själv i sina verk och behandlar personliga identitetsfrågor: I Artor Jesus Inkerös video, som har urpremiär i samband med utställningen, funderar hen på hurdant idealhemmet för en queerperson är. I sina videoverk tar Illusia Juvani plats för sin egen femininitet utan att skämmas. Emma Sarpaniemi poserar i sina fotografier med sina vänner där de håller om varandra, och hon porträtterar vänskap och tillit mellan kvinnor. 

En del av verken i utställningen har ett dokumentärt grepp: Innehållet i ett verk av Heidi Lunabba har samlats kollektivt under workshoppar i WAM och andra ställen. I Jenni Holmas fotoserie berättar icke-binära personer hur de har klarat sig bland förväntningarna i samhället. Minna Havukainens videoverk visar BDSM-utövare som reflekterar över kinkykultur och dess betydelse i sina liv.

Queersamfundets stöd är viktigt för många som hör till könsminoriteter eller sexuella minoriteter. Den här utställningen har gjorts i samarbete med konstnärer, erfarenhetsexperter och organisationer. Åbonejdens SETA rf, Regnbågsfamiljer rf och Turku Pride rf har varit med i planeringen av utställningen. I utställningen ingår en publikation där ett antal skribenter gör noggranna observationer av utställningens konstverk och speglar dem mot sina egna erfarenheter. De utvalda skribenterna representerar olika områden, och flera av dem hör själva till köns- eller sexuella minoriteter. Inledningen i publikationen är skriven av Taija Ahlstedt, ordförande för Åbonejdens SETA rf.

Utställningens konstnärer: Jacob Dahlgren, Minna Havukainen, Jenni Holma, Riikka Hyvönen, Artor Jesus Inkerö, Illusia Juvani, Enni Kalilainen, Teemu Keisteri, Kaisu Koivisto, Heidi Lunabba, Abdullah Qureshi, Emma Sarpaniemi, Noora Schroderus, Anna-Karoliina Vainio och Eero Yrjölä.

WAMx 15.10–05.12
Patricia Domínguez Green Irises

28 januari–8 maj 2022
Teija och Pekka Isorättyä Döda själar 

I Teija och Pekka Isorättyäs (bägge f. 1980) utställning Döda själar ser vi nya installationer sida vid sida med konstnärernas äldre produktion. Med sina installationer, som förenar mekanik, konst och naturmaterial, ställer konstnärerna frågor om människans förhållande till teknologin och miljön. 

Pekka och Teija Isorättyä är internationellt kända konstnärer. De har ställt ut bland annat i Mexico, Förenta staterna och Japan. Isorättyäs har tilldelats flera erkännanden också i Finland, och varit bland annat Ars Fennica-kandidater år 2017. 

28 januari–8 maj 2022
Anu Tuomi Vibrerande färger 

Anu Tuomis (f. 1950) utställning är en retrospektiv översikt över koloristen Tuomis produktion. Utställningen samlar konstnärens verk med början i 1970-talet. Tyngdpunkten ligger på färgmättade målningar, utan att glömma andra tekniker.

28 maj–18 september 2022
Antti Laitinen

På sommaren fylls museets utställningssalar av Antti Laitinens (f. 1975) soloutställning. Videokonst, fotografi och installationer, som bygger på fysisk aktivitet och timmar av tungt kroppsarbete, speglar vårt förhållande till omgivning och miljö. I sina arbeten utgår Laitinen ofta från performancekonst, och trä spelar en central roll både som materialval och levande organism.

 

Stadsdel/Område: