På kommande

10 febuari –21 maj 2023
Jan Kenneth Weckman Corpus

Jan Kenneth Weckman (f. 1946) har varit en av de främsta konstnärerna på det finländska konstfältet i fem decennier. Utställningen är den hittills största helheten som presenterar konstnärens produktion och omfattar nästan hundra verk. Utställningen granskar konstnärens karriär parallellt med händelser i den finländska konstvärlden från 1960-talet till idag.

10 febuari –21 maj 2023
SALONG 3+ Renaissance

Den retrospektiva utställningen presenterar den på det finska konstfältet betydande konstnärsgruppen SALONG 3+ produktion från slutet av 1980-talet till början av 1990-talet. Som medlemmar i konstnärsgruppen fungerar Anna-Maija Aarras, Sussi Henrikson och Ann Sundholm. Utställningen breder ut sig till en helhet som omfattar två utställningssal och presenterar konstnärsgruppens
centrala verk.
 

 

Stadsdel/Område: