På kommande

WAM
6.3–16.5.2021
Osäker horisont

Utställningen granskar det föränderliga havet som omger oss. Sådant, som vi tagit för givet, är i framtiden osäkert och orsakssambanden överraskande. Utställningen, som visar konstverk av internationella och inhemska konstnärer, begrundar horisontens förändringar och sinnesstämningar som reflekteras av havet.

Kati Roover, Salt of my Eyes, 2020.

WAMx
6.3-18.4.2021
Elsa Salonen

04.06-19.09.2021 
Anu Pentik - I början fanns ett frö

Anu Pentik fyller WAMs utställningssalar med en rumslig berättelse skapad utav hennes nyaste konstnärliga produktion. Den vida utställningen återspeglar livets teman genom konstfull keramik i diverse skepnader, från svävande frön till brända träd.

Anu Pentik: Nuoruus, 2019. Foto: Tanu Perintö.
Stadsdel/Område: