På kommande

14.10.2022–22.1.2023
Rörande

Temautställningen ger förslag på olika sätt att uppleva konst. Konstverken, som i huvudsak är valda ur Åbo stads konstsamling, både rör och berör betraktaren såväl fysiskt som emotionellt. I utställningen visas videokonst, installationer och skulptur samt målningar.

 

 

Stadsdel/Område: