Wäinö Aaltonen

WÄINÖ – “Jag ville att mitt hjärta var likt en sten”

Wäinö Aaltonen (1894–1966) var den mest framstående konstnären i Finland under självständighetens första år. Konstnären som uppfört många offentliga skulpturer gjorde också bronsfigurerna i Riksdagshuset på 1930-talet. Stadsbilden i Åbo förskönas av sammanlagt 11 skulpturer av Aaltonen. I Runebergsskvären står Åboliljan, och mittemot vid Aurabron löper Paavo Nurmi. Aaltonen hade en romantisk karaktär, och hans målningar och skulpturer är ofta idealiserade och kubistiska. I porträtten gav han utrymme för modellens personlighet.

Wäinö Aaltonens verk i Åbo stads konstsamling

Grundsamlingen som donerades av Aaltonen utgör stommen i Åbo stads konstsamling. Den består av teckningar, skisser, grafik, målningar och skulpturer, samt Aaltonens verk från studietiden. Samlingen kompletteras med konstinköp och donationer. I museets aula hälsas besökaren en av samlingens största verk, den över fyra meter höga men samtidigt sensibla Suomijungfrun. Aaltonens verk ställs ut på olika utställningar och de finns också permanent utställda i utrymmen kring museets atrium.

Bibliotek

Wäinö Aaltonen samlade under sin livstid ett bibliotek på 8000 band. Den hängivne bibliofilen var intresserad av konstlitteratur men också av finsk och utländsk skön- och facklitteratur. Biblioteket är unikt: den äldsta trycksaken är en avhandling från 1500-talet. När WAM grundades flyttades konstnärens bibliotek till museet.

Arkiv

Wäinö Aaltonen donerade även sitt arkiv till museet. Det omfattar hela hans liv och verk samt ett mångsidigt fotoarkiv. Här finns också mindre arkivhelheter som donerats av privatpersoner. Museet samlar fortsättningsvis information om Wäinö Aaltonens produktion.