Ekoluodolla liehuvat Taiteiden yöstä 15.8 alkaen valkovioletit liput, jotka kannustavat pohtimaan rinnakkaista yhteiseloa kaikkien elollisten kesken. Lippuinstallaatio perustuu olemassa olevien valtioiden tai kansallisuuksien lippuihin. Osa alkuperäisistä symboleista on korvattu kyseiselle maalle tärkeiden eläinlajien kuvilla. Installaatio ehdottaa elollisten välisen vallan uudelleenjakoa. Lipuista, museon aulassa nähtävästä videosta sekä manifestista koostuva koko-naisuus on osa WAMx-ohjelmistoa.

Taiteilijatapaaminen

Terike Haapojan taiteilijatapaaminen WAMissa Taiteiden yönä 15.8. klo 18.

 

Installaatio ehdottaa elollisten välisen vallan uudelleenjakoa. Lipuista, museon aulassa nähtävästä videosta sekä manifestista koostuva kokonaisuus on osa WAMx-ohjelmistoa.

Kansallislippuja on nostettu symbolisoimaan valtiota tai maata 1700-luvun Ranskan vallankumouksesta lähtien. Suurin osa nykyisistä lipuista on toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Kansallislipuille tyypillistä on suorakaiteen muoto, mutta lippuja on myös saatettu muuttaa historian eri käänteissä. Haapojan ja Gustafssonin teos pureutuu juuri muutoksen mahdollisuuteen. Installaatiossa kansallislipuille tyypilliset poliittista tai uskonnollista ideologiaa kuvastavat symbolit on korvattu maiden kansalliseen symboliikkaan liittyvien eläinlajien kuvastolla. Teos haluaa korostaa, että myös ei-inhimillisellä maailmalla on jo paikkansa ja ehdottaa josko maat ja valtiot eivät olisikaan vain ihmisten, vaan yhdenvertaisesti kaikkien elollisten. Yhdenvertaisuusajattelua heijastavat myös eri puolilta maailmaa olevat liput. Taiteilijat ovat halunneet sisällyttää mukaan myös valtioita ja kansoja, joiden he katsovat olevan kolonialistisen sorron alla, kuten Saamenmaa ja Palestiina.

Haapojan ja Gustafssonin lipuissa alkuperäiset värit ovat vaihtuneet valkoisen ja violetin eri valööriasteisiin. Lippujen yhtenäinen väriskaala heijastaa installaatioon kuuluvan manifestin ajatusta: Our narratives have always been entwined. Entä jos rajat ovatkin sävyeroja, entä jos kulttuureita voisikin erottelun sijaan yhdistää elollisten välinen empatia? Tarkoituksena on haastaa ja kehottaa ajattelemaan yhteisöä toisin.

Museon aulassa on esillä Embrace your Empathy -videoteos sekä jaossa manifesti, joka on ikään kuin ehdotus uudenlaisen yhteiskunnan perustuslaiksi. Videoteoksessa taivaankannen tähtikuviot liikehtivät hypnoottisen äänimaiseman tahtiin ja manifestin iskulauseet vyöryvät näytön poikki. Video kuvastaa taiteilijoiden toivetta rinnakkaistodellisuudesta, jossa lajien rinnakkaiselo toteutuu rauhanomaisesti, ilman sortamista ja hyväksikäyttöä. Teos hyödyntää mainosmaisuutta ja koettaa saada katsojansa tavoittelemaan näkökulman muutosta ja ymmärryksen kasvua.

Turussa nähtävässä kokonaisuudessa liput ovat ensimmäistä kertaa esillä tässä muodossa. Haapojan ja Gustafssonin teokset painottavat, että eronteon sijaan olisi tärkeää löytää tapoja yhdistää ja vaalia empatiaa. Sovittujen liputuspäivien sijaan jokainen vuorokausi voisi ideaalisti olla tasavertaista monilajisuutta juhlistava päivä.

Kuvataiteilija Terike Haapoja ja kirjailija Laura Gustafsson ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2012 ja tarkastelleet taiteellisessa työskentelyssään erityisesti biovallan, kapitalismin ja tiedontuottamisen järjestelmien merkittävyyttä niin ihmisten kuin muiden lajien näkökulmasta. Taiteilijoiden historiankirjoitusta kriittisesti tarkastelevat laajat teoskokonaisuudet sekä eläinten oikeuksia käsitteleviä teoksia ovat olleet esillä Suomessa sekä laajalti ulkomailla.