WAMx:n vuoden 2021 näyttelysarja Cosmic Archeology (suom. Kosminen arkeologia) tarkastelee länsimaiseen kulttuuriin syvälle juurtuneita tapoja ja uskomuksia sekä mahdollisuuttamme elää sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa.

Cosmic Archeology -sarja 2021

  • Tabita Rezaire: Ultra Wet – Recapitulation, 23.4.–6.6.2021 
  • Alia Farid: At the time of the Ebb, 11.6.–15.8.2021 
  • Mox Mäkelä: Vieras, 20.8.–10.10.2021 
  • Patricia Domínguez: Green Irises, 15.10.–5.12.2021 

Näyttelykatalogi Cosmic Archeology (Kosminen arkeologia) 2021

Sarjaan sisältyy neljä näyttelyä, jotka lähestyvät teemaa eri näkökulmista. Sarjan näyttelyitä yhdistää scifille eli tieteisfiktiolle tyypillinen ilmaisu.

Scifi on syntyajoistaan lähtien vaikuttanut nykykulttuurin ympärillä käytävään teoreettiseen keskusteluun, liittyen esimerkiksi teknologian tuomiin muutoksiin tai luonnonkatastrofien vaikutuksiin. Scifin voikin nähdä muutosta ja epävarmuutta luotaavana vertauskuvana. Muuttamalla ajattelutapaamme ja irtaantumalla perinteisestä ”marginaali-keskiö-ajattelusta” voimme paremmin ymmärtää toimintamme vaikutuksia ekosysteemeille.

Scifissä kuvataan usein teknologian ja kulttuurin tulevaisuutta, mikä avaa mahdollisuuden keskustelulle ajan luonteesta ja ajassa matkustamisesta sekä transformaatiosta, muutoksesta. Näyttelysarja viittaa brittiläisen kuvataiteilija ja kirjailija Leonora Carringtonin (1917–2011) tuotantoon, joka keskittyi 1940-luvulla naisen rooliin yhteiskunnassa. Carrington kuvasi surrealistisissa maalauksissaan maailmaa, jossa elää outoja, hieman pelottaviakin hybridejä – hahmoja, jotka ovat eri lajien risteymiä.

Carrington yhdisti feminismin poliittisia tavoitteita surrealismille tyypilliseen alitajunnan vapauteen, mikä takasi hänelle erityisen aseman surrealismin historiassa. Kirjoittaminen oli Carringtonille yhtä tärkeää kuin maalaaminen. Hänen tekstinsä ovat monimutkaisia kertomuksia, joista välittyy kiinnostus mytologiaan, satuihin, alkemiaan ja okkultismiin.

Valokuva Carringtonin proto-feministisestä näytelmästä Penelope (1946) Alejandro Jodorowskyn vuonna 1957 Mexico Cityssä lavastamana. Kuva: Leonora Carrington’s Estate.

Vuonna 1970 Carrington kirjoitti surrealismin ja esoteerisen feminismin välimaastoon sijoittuvan tekstin ”What Is a Woman?” (Mikä on nainen?) vastineeksi maailmanlaajuiselle feminismin aallolle. Teksti käsitteli naiseutta intersektionaalisesta näkökulmasta, jossa naisen asemaan vaikuttaa niin keho, seksuaalisuus, etnisyys, sosiaalinen sukupuoli kuin siirtomaa-ajan valtasuhteetkin. Carrington muistuttaa, että keho on jatkuvasti muuntuva ja että kokemus naiseudesta on yksilöllinen.

Cosmic Archeology -näyttelysarja heijastelee Carringtonin pohdintoja nykypäivään. Näyttelysarjan taiteilijat yhdistävät henkilökohtaisia kokemuksia tieteisfiktion ilmaisuun. Näyttelyt käsittelevät kehoon kohdistuvaa vallankäyttöä intersektionaalisesta näkökulmasta. Siinä syrjintä ei perustu vain naissukupuoleen vaan myös siirtomaavallan sortamiin ja taloudellisesti hyväksikäytettyihin kehoihin. Näyttelysarja ehdottaa, että ekologinen elämäntapa voisi pysäyttää kehoon kohdistuvan sorron ja syrjinnän.

Lucia Aspesi

 

Asiasanat: