WAM Turun kaupungin taidemuseo julistaa Pohjoismaissa toimiville taiteilijoille haun tulevaan projektiin Temporary Institute for Artistic Research into Ways of Coexistence (Yhteiselon tapoja koskevan taiteellisen tutkimuksen tilapäinen instituutti), projektitila WAMX:ssä 12.12.2021–18.9.2022.

Tilapäinen instituutti

Näyttelyprojektin ulkomaisena asiantuntijana toimii kuraattori Mikkel Elming ja instituutin fyysiset puitteet luo kuvataiteilija Gry Worre Hallberg. Tilapäinen instituutti -projektin ensisijaisena tarkoituksena on tarjota tila taiteellisille tutkielmille maailmassa olemisen ja yhteiselon uusista tavoista. Tilapäisen instituutin näyttelyohjelma suunnitellaan tämän avoimen haun pohjalta. 

Teoreettiset puitteet

Tilapäinen instituutin pyrkimyksenä on kommentoida nykyisiä ekologisia, sosiaalisia ja biologisia kriisejä. Instituutti kannustaa taiteilijoita pohtimaan ja tutkimaan vaihtoehtoisia yhteiselon tapoja, joiden avulla voidaan luoda parempi maailma. Ne voivat olla projekteja, joissa kehitetään ja testataan yhteistyössä uusia yhteiselon mahdollisuuksia, mutta myös luonteeltaan spekulatiivisempia teoksia, joissa tutkitaan uusia ekologioita sekä olemisen ja yhdessä olemisen muotoja mahdollisten tulevaisuudenkuvien pohjalta.

Esimerkki tällaisesta vaihtoehdosta esitetään Sensuous Society -manifestissa (sensuous-society.org), joka toimii instituutin teoreettisena inspiraationa. Hakemuksissa on pohdittava, miten hakijan projekti vastaa tähän manifestiin, noudattaa sitä tai haastaa sen.

Fyysiset puitteet

Hakemuksissa on pohdittava, miten hakijan projekti soveltuu jäljempänä esitettyihin instituutin fyysisiin puitteisiin. Hakemuksissa voidaan ehdottaa myös näihin fyysisiin puitteisiin muutoksia, jotta hakijan projekti voidaan esittää paremmin.

Instituuttia kuvaavia kuvia ja pohjapiirros liitteenä alempana.

Instituutin pääväri on punainen. Punainen kokolattiamatto kattaa koko instituutin sisääntuloportailta alkaen. Sisäänkäynnillä esitellään instituutin perusajatus, manifesti sekä esillä oleva projekti seinätekstissä ja esitteissä. Instituutti jaetaan punaisella verholla kahteen osaan: laboratorioon ja raporttiin.

Laboratorio on tyhjä punainen huone. Tässä avoimessa haussa hyväksytyt projektit ovat esillä pääosin laboratoriossa. Kuten edellä mainittiin, hakijat voivat haastaa tämän mallin. Raportti sisältää kolme näyttelyvitriiniä, yhden kullekin tässä avoimessa haussa hyväksytylle taiteilijalle. Taiteilijoiden on jätettävä näyttelyvitriiniin jotain, mikä edustaa heidän työprosessiaan – esteettinen raportti tehdystä taiteellisesta tutkimuksesta. 

Instituutin täyttää äänimaisema (soundcloud.com/user-208979542/sisters-hope-sound-scape-3). Hakijat, joiden projekti sisältää ääniä, voivat ehdottaa, miten ne sovitetaan äänimaisemaan, tai sitä, että äänimaisemaa ei käytetä heidän näyttelynsä aikana.

Taloudelliset puitteet

Valitut taiteilijat saavat:

  • taiteilijapalkkion 1500 euroa
  • matkan Turkuun heidän näyttelyjaksonsa aikana sekä majoituksen.

Taiteilija voi hyödyntää museon teknisiä laitteita ja laitteistoja eli videoprojektoreita ja mediasoittimia, PA-järjestelmiä ja valaistusta sekä mahdollisuutta erilaisten näyttelyrakenteiden pystytykseen. Näyttelyn ripustuksen suorittavat Turun museokeskuksen museomestarit ja museo maksaa ripustuksesta aiheutuvat kulut. Ripustusaikaa on neljä päivää.

Miten haku tapahtuu?

Lataa ja täytä hakulomake. 
Lähetä se pdf-muodossa (enintään 25 MB) kuraattori Jonni Saloluomalle, jonni.saloluoma@turku.fi
Hakuaika päättyy 24.10.2021.

Miten hakemus arvioidaan?

Projekteja arvioivat WAM, Mikkel Elming ja Gry Worre Hallberg. Hakijat voivat odottaa vastausta marraskuun alussa.

Projekteja arvioidaan siltä osin

  • miten ne liittyvät instituutin puitteisiin,
  • sovelletaanko niissä avointa ja kokeilevaa lähestymistapaa,
  • korostetaanko niissä mahdollisia uusia yhteiselon tapoja,
  • ovatko ne realistisia suhteessa määrärahoihin ja aikatauluun.

Liitteet

 
 
 

WAMx

WAMx on prosessi, jonka johtavana ajatuksena on kutsua vuosittain kansainvälinen asiantuntija suunnittelemaan näyttelyohjelmistoa yhteistyössä museon kanssa. Yhteistyön kautta haetaan uusia teemoja ja ajankohtaisia näkökulmia käsitteleviä kokonaisuuksia kiinnostavilta tekijöiltä. Tavoitteena on luoda nopeatahtisesti korkeatasoinen näyttelyohjelmisto, joka sisältää kokeilevaa, särmikästä ja sisällöltään puhuttelevaa nykytaidetta.

Nimi WAMx viittaa toimintakonseptin tavoitteisiin luoda risteys X, joka tuo yhteen ja luo uusia verkostoja taidemuseoiden, kuraattoreiden ja taiteilijoiden välille. Merkkinä X viittaa myös tuntemattomaan. Tuntematon on mahdollisuus totuttujen käytäntöjen rajat ylittävään toimintaan, joka parhaimmillaan luo areenan jollekin arvaamattomalle ja mahdollistaa samalla uuden syntymisen. WAMx on mahdollisuus kokea, kokeilla, nähdä ja ajatella toisin.

WAMx esittelee näyttelykattauksia kansainvälisiltä ja suomalaisilta mielenkiintoisilta taiteen tekijöiltä. Ulkopuolinen asiantuntija tuo mukanaan omat taiteilija- ja näyttelyehdotuksensa sekä kontaktinsa. WAM puolestaan tuo risteykseen paikalliset kontaktinsa sekä mahdollistaa tutustumisen Suomen sekä Turun alueen elävään ja monipuoliseen kuvataidekenttään.

Lisätietoa antavat

Avoimeen hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa Jonni Saloluoma, jonni.saloluoma@turku.fi.
Tilapäisen instituutin konseptiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä Mikkel Elmingiin, mikkel.elming@gmail.com.

Asiasanat: