WAMX:n vuoden 2022 näyttelysarjan Institute of Coexistence (Yhteiselon instituutti) toinen näyttely esittelee Tiio Suorsan projektin Kuvitella ääriviivansa, joka pohtii ihmisen yhteiseloa sekä virtuaalisten että luonnollisten olevien kanssa.

Tiio Suorsan projekti on tutkimusmatka fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden välillä. Samalla se pyrkii ymmärtämään ihmisyyden jatkuvasti muuntuvaa olemusta iän, roolien, kulttuurien ja sukupuolten kirjossa. Kokonaisuus koostuu Protruding Cavity (2021) videoteoksesta, kasveista ja läheisyyteen reagoivista valoista. Videon 3D-mallinnettu materia vaikuttaa hakevan muotoaan päättymättömästi. Kasvit reagoivat ihmisten läheisyyteen ja liikkeeseen hitaasti syttyvin ja sammuvin LED-valoin.

Tarkoituksena kysyä enemmän kuin vastata

Suorsan näyttely kannustaa pohtimaan sitä, millaista voisi olla yhteiselomme toisten ihmisten, muiden elollisten olentojen sekä arkeemme koko ajan tiiviimmin kuuluvien sähköisten koneiden ja laitteiden kanssa. Pystymmekö kohtaamaan itsemme alati muuttuvana olentona? Miten jaamme läheisyyden, jossa kaikkea ei ole määritelty valmiiksi? Onko mahdollista luoda vastavuoroista kommunikaatiota itsestämme poikkeavien olevien kanssa? Entä olemmeko valmiita kuuntelemaan niitä?

Tiio Suorsa on Linzissä ja Turussa työskentelevä mediataiteilija. Suorsa keskittyy tuotannossaan sisäsyntyisiin kokemuksiin ulkoa määriteltyjen sijaan, ja pyrkii purkamaan yhteiskuntaamme määrittäviä lainalaisuuksia ja kahtiajakoja. Olennainen osa työskentelyä on prosessimainen ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Suorsan teoksia on ollut esillä festivaaleilla ja gallerioissa useissa Euroopan maissa, mm. Ars Electronica Festivalilla Itävallassa. 

Videoteoksen Protruding Cavity valmistumista on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Tällä hetkellä Suorsan taiteellista työskentelyä tukee Koneen Säätiö.  

Näyttely on avoinna 18.3.–5.6.2022.

WAMx 2022

Institute of Coexistence etsii vastauksia nykyajan ekologisiin, sosiaalisiin ja biologisiin kriiseihin. Tavoitteena on löytää yhteiselon tapoja, joiden avulla voidaan luoda parempi maailma. Näyttelysarjan fyysiset ja teoreettiset puitteet on luonut tanskalaistaiteilija Gry Worre Hallberg.

Näyttelysarjan neljä taiteilijaa ottavat näyttelytilan vuorotellen käyttöönsä. Tila on jaettu kahteen osioon, joista toisessa sarjan jokainen taiteilija lähestyy taiteellisen tutkimuksen keinoin ihmisten ja muiden lajien yhteiseloa. Kukin jättää kokonaisuuteen jälkensä: Toisen osioon kertyy vuoden aikana todistusaineistoa kunkin työstä.

Näyttelysarjan neljä taiteilijaa valittiin syksyllä 2021 järjestetyn avoimen haun kautta. Näyttelyt ovat valinneet kuraattori Mikkel Elming ja taiteilija Gry Worre Hallberg yhteistyössä WAMin kanssa. Tanskalainen Elming on lasimuseo Glasmuseet Ebeltoftin johtaja ja on perustanut FSK – The Association for Contemporary Art -yhdistyksen. Hallberg on Sisters Hope -kollektiivin perustajajäsen ja taiteellinen johtaja.

Kuva: Tiio Suorsa: Protruding Cavity. Stillkuva videosta.