Turun kaupungin taidemuseo WAM on jo viidettä kertaa mukana valtakunnallisessa Taidetestaajat-ohjelmassa. Noin 1500 kahdeksasluokkalaista vierailevat Liikuttaako-näyttelyssä marras- ja joulukuussa.

Pääosin Turun kaupungin taidekokoelmasta koottu Liikuttaako-näyttely houkuttelee murtamaan katsomisen valtaa ja kannustaa moniaistiseen taidekokemukseen. Näyttelyn interaktiiviset teokset kaipaavat kävijän liikettä toimiakseen, kun taas osa teoksista liikuttaa katsojaa tunteen tasolla. Taidetestaajien kanssa näyttelyä tarkastellaan mielikuvitusta ja eri aisteja herätellen sekä nuorten omista lähtökohdista tulkiten.

Museovierailuun sisältyy myös työpaja, jossa nuoret tekevät erilaisia näyttelyn teemoista ammentavia kehollisia harjoitteita. Nuoret pääsevät jättämään jälkensä myös näyttelyssä esillä olevaan yhteistaideteokseen. Työpajan suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana tanssijat Aliisa Särkiniemi ja Anniina Ukkonen, ja se on toteutettu yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa.

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma

Taidetestaajat tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toiminta tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain. Toiminnan ydintavoite on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?

Taidetestaajat-toiminnan rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Liikuttaako-näyttely
Taidetestaajat

Taidetestaajat-ryhmät vierailevat WAMissa arkiaamuisin ja -päivisin 2. joulukuuta asti. Ryhmien ollessa museossa yksi Liikuttaako-näyttelyn saleista on suljettuna muulta yleisöltä.