WAMx

WAMx 2021: Cosmic Archeology

WAMx:n vuoden 2021 näyttelysarja Cosmic Archeology (suom. Kosminen arkeologia) tarkastelee länsimaiseen kulttuuriin syvälle juurtuneita tapoja ja uskomuksia sekä mahdollisuuttamme elää sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa. Lue lisää.

  • Tabita Rezaire: Ultra Wet – Recapitulation, 23.4.–6.6.2021 
  • Alia Farid: At the time of the Ebb, 11.6.–15.8.2021 
  • Mox Mäkelä: Vieras, 20.8.–10.10.2021 
  • Patricia Domínguez: Green Irises, 15.10.–12.12.2021 

WAMx – menneet näyttelysarjat

 

 

WAMx on mahdollisuus kokea, kokeilla, nähdä ja ajatella toisin; uudenlainen, taidekenttää rikastuttava monipuolinen toimintamalli. 

Vuosittain kutsutaan kansainvälinen yhteistyökumppani suunnittelemaan näyttelyohjelmistoa yhdessä WAMin kuraattoreiden kanssa. Näyttelyohjelmisto on esillä WAMissa aiemmin studiona tunnetussa näyttelytilassa.

Yhteistyön kautta haetaan uusia teemoja ja ajankohtaisia näkökulmia käsitteleviä kokonaisuuksia kiinnostavilta tekijöiltä. Luomme nopeatahtisesti korkeatasoisen näyttelyohjelmiston, joka sisältää kokeilevaa, särmikästä ja sisällöltään puhuttelevaa nykytaidetta.

Olet täällä

WAMx:n nimi viittaa tavoitteiseen luoda risteys X, joka tuo yhteen ja luo uusia verkostoja taidemuseoiden, kuraattoreiden ja taiteilijoiden välille. X on myös tuntematon mahdollisuus totuttujen käytäntöjen rajat ylittävään toimintaan. Parhaimmillaan syntyy areena jollekin arvaamattomalle ja uuden syntymiselle. 

WAMx esittelee näyttelykattauksia kansainvälisiltä ja suomalaisilta mielenkiintoisilta taiteen tekijöiltä. Yhteistyötahot tuovat mukanaan omat taiteilija- ja näyttelyehdotuksensa sekä kontaktinsa. WAM puolestaan tuo risteykseen paikalliset kontaktinsa sekä mahdollistaa tutustumisen Suomen ja Turun alueen elävään ja monipuoliseen kuvataidekenttään. Avautuva nykytaiteen risteymä mahdollistaa niin ulkomaisten tuulahdusten tuonnin kuin kotimaisten näkemysten viennin.

Nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Frame Finland on ollut mukana yhteistyökontaktien solmimisessa.