WAMx

WAMx 2021: Cosmic Archaeology

WAMx:n vuoden 2021 näyttelysarja Cosmic Archaeology (suom. Kosminen arkeologia) tarkastelee länsimaiseen kulttuuriin syvälle juurtuneita tapoja ja uskomuksia sekä mahdollisuuttamme elää sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa. Lue lisää.

WAMx2022

Vuoden 2022 teemamaana on Tanska ja näyttelyohjelmisto käynnistyy 17.12.2021. Ohjelmisto on suunniteltu yhdessä tanskalaisen Kunsthal Aarhus’in kuraattorin Mikkel Elmingin kanssa ja se muodostuu tanskalaisen taiteilija Gry Worre Hallbergin luoman kokeellisen taidetilan luomiin puitteisiin. Vuoden aikana mukaan kutsutaan muita taiteilijoita osallistumaan ja tuomaan oma panoksensa taidetilaan. 

WAMx – menneet näyttelysarjat

 

 

 

WAMx on mahdollisuus kokea, kokeilla, nähdä ja ajatella toisin; uudenlainen, taidekenttää rikastuttava monipuolinen toimintamalli. 

Vuosittain kutsutaan kansainvälinen yhteistyökumppani suunnittelemaan näyttelyohjelmistoa yhdessä WAMin kuraattoreiden kanssa. Näyttelyohjelmisto on esillä WAMissa aiemmin studiona tunnetussa näyttelytilassa.

Yhteistyön kautta haetaan uusia teemoja ja ajankohtaisia näkökulmia käsitteleviä kokonaisuuksia kiinnostavilta tekijöiltä. Luomme nopeatahtisesti korkeatasoisen näyttelyohjelmiston, joka sisältää kokeilevaa, särmikästä ja sisällöltään puhuttelevaa nykytaidetta.

Olet täällä

WAMx:n nimi viittaa tavoitteiseen luoda risteys X, joka tuo yhteen ja luo uusia verkostoja taidemuseoiden, kuraattoreiden ja taiteilijoiden välille. X on myös tuntematon mahdollisuus totuttujen käytäntöjen rajat ylittävään toimintaan. Parhaimmillaan syntyy areena jollekin arvaamattomalle ja uuden syntymiselle. 

WAMx esittelee näyttelykattauksia kansainvälisiltä ja suomalaisilta mielenkiintoisilta taiteen tekijöiltä. Yhteistyötahot tuovat mukanaan omat taiteilija- ja näyttelyehdotuksensa sekä kontaktinsa. WAM puolestaan tuo risteykseen paikalliset kontaktinsa sekä mahdollistaa tutustumisen Suomen ja Turun alueen elävään ja monipuoliseen kuvataidekenttään. Avautuva nykytaiteen risteymä mahdollistaa niin ulkomaisten tuulahdusten tuonnin kuin kotimaisten näkemysten viennin.

Nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Frame Finland on ollut mukana yhteistyökontaktien solmimisessa.