WAMx

WAMx – menneet näyttelysarjat

WAMx uusi sarja käynnistyy huhtikuussa 2021

Huhtikuussa alkavan uuden WAMx -sarjan ulkopuolinen asiantuntija on Lucia Aspesi, joka toimii kuraattorina Pirelli HangarBicocca säätiössä Milanossa. Yhteistyössä luotu temaattinen näyttelykokonaisuus käsittelee todellisuuden ja samalla tulevaisuuden uudenlaista hahmottamista tieteisfiktion keinoja hyödyntäen. Epävarma aika, jossa yhteiskuntamme elää, tarvitsee erilaisia ajattelukeinoja ymmärtää todellisuus tarkkarajaisuuden sijaan hybridinä, alati muuttuvana kokonaisuutena. Sarja koostuu neljästä soolonäyttelystä, joiden taiteilijat ovat Tabita Rezaire, Alia Farid, Mox Mäkelä ja Patricia Domínguez.

 

WAMx on mahdollisuus kokea, kokeilla, nähdä ja ajatella toisin; uudenlainen, taidekenttää rikastuttava monipuolinen toimintamalli. 

Vuosittain kutsutaan kansainvälinen yhteistyökumppani suunnittelemaan näyttelyohjelmistoa yhdessä WAMin kuraattoreiden kanssa. Näyttelyohjelmisto on esillä WAMissa aiemmin studiona tunnetussa näyttelytilassa.

Yhteistyön kautta haetaan uusia teemoja ja ajankohtaisia näkökulmia käsitteleviä kokonaisuuksia kiinnostavilta tekijöiltä. Luomme nopeatahtisesti korkeatasoisen näyttelyohjelmiston, joka sisältää kokeilevaa, särmikästä ja sisällöltään puhuttelevaa nykytaidetta.

Olet täällä

WAMx:n nimi viittaa tavoitteiseen luoda risteys X, joka tuo yhteen ja luo uusia verkostoja taidemuseoiden, kuraattoreiden ja taiteilijoiden välille. X on myös tuntematon mahdollisuus totuttujen käytäntöjen rajat ylittävään toimintaan. Parhaimmillaan syntyy areena jollekin arvaamattomalle ja uuden syntymiselle. 

WAMx esittelee näyttelykattauksia kansainvälisiltä ja suomalaisilta mielenkiintoisilta taiteen tekijöiltä. Yhteistyötahot tuovat mukanaan omat taiteilija- ja näyttelyehdotuksensa sekä kontaktinsa. WAM puolestaan tuo risteykseen paikalliset kontaktinsa sekä mahdollistaa tutustumisen Suomen ja Turun alueen elävään ja monipuoliseen kuvataidekenttään. Avautuva nykytaiteen risteymä mahdollistaa niin ulkomaisten tuulahdusten tuonnin kuin kotimaisten näkemysten viennin.

Nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Frame Finland on ollut mukana yhteistyökontaktien solmimisessa.