Näyttelyt

Ajankohtainen näyttely WAMx-tilassa

WAM

9.10.2020–10.1.2021
ROSA BARBA Touched By The Same Breath Of Air

Rosa Barban ensimmäinen soolonäyttely Suomessa on esillä 9.10. alkaen WAMin päätiloissa. Touched By The Same Breath Of Air (Saman henkäyksen koskettama) esittelee Barban viimeisimpiä filmi- ja videoteoksia ja veistoksia. Näyttelyn keskeinen osa on Blind Volumes (2016) – valtaisa teräsrakennelma, joka täyttää WAMin koko veistossalin ja toimii näyttämönä dynaamiselle koreografialle, jossa yhdistyvät visuaalinen kuvasto, valo ja ääni.

Barban töille on tyypillistä aineettoman yhteentörmäys filmin aineellisten ominaisuuksien kanssa. Tarkastelussa ovat niin projektorit, valkokankaat kuin itse filmikin, mutta myös ympäröivät elementit: aika, tila, valo ja ääni. Elokuvia ja taidetta opiskellut Barba avaa filminkäytöllään uusia näkemisen tapoja. Käyttäen eri tieteenalojen, kuten tähtitieteen ja geologian, sekä kulttuuria tallentavien arkistojen kuvastoja, Barba haastaa taiteellisella lähestymistavallaan lineaariset tavat esittää ja jäsentää tietoa Barban yhdistellessä ja asetellessa asioita nähtäväksi uusilla tavoilla näyttelyn filmit, installaatiot ja veistokset pyrkivät laajentamaan filmiä ilmaisumuotona. Teokset luovat oman logiikkansa, joka haastaa käsityksiä siitä, miten nykyaikainen kuvallinen ilmaisu muokkaa ja muuntaa tietoa.

Rosa Barba: The Color Out of Space, 2015. Photo: Blaine Campbell © Rosa Barba.

Barban keskeisin väline on filmi, jota täydennetään muilla aikaan sidotuilla välineillä. Näyttelyn ohella julkaistaan Barban töiden yhteydessä ilmestyvän Printed Cinema -julkaisusarjan 21. numero. Eräänlaisen sekundaarilähteen luovat julkaisut koostuvat filmien pysäytyskuvista, tekstistä ja valokuvista, jotka sisältävät muun muassa tutkimusmateriaalia ja käyttämättömiä filmikatkelmia. Julkaisun uusia numeroita painetaan näyttelyiden yhteydessä.

Rosa Barba (synt. 1972, Agrigento, Italia) on Berlinissä asuva taiteilija. Hänen töitään on ollut laajalti esillä museoiden soolonäyttelyissä ja nykytaiteen katselmuksissa kautta maailman, sekä myös biennaaleilla ja elokuvafestivaaleilla. Viimeisimpiin näyttelyihin lukeutuvat muun muassa 7. Yokohama Triennale Japanissa 2020, Park Avenue Armory New Yorkissa 2019, Pirelli HangarBicocca Milanossa 2017 ja Reina Sofia -museon Palacio de Cristal Madridissa 2017. Barba on voittanut useita arvostettuja kuvataidepalkintoja kuten Calder Prizen 2020.

Näyttelyn kuraattorina toimii Jonni Saloluoma.

Näyttelyopastukset

  • suomeksi sunnuntaisin klo 14
  • ruotsiksi 25.10., 29.11. ja  27.12.2020  klo 15 sekä 10.1.2021 klo 15.

WAMx

28.8.–1.11.
Elina Vainio Reset

Elina Vainion näyttelyssä Reset esillä oleva herkkä hiekkateos kiinnittää huomion aineen kiertokulkuun ja inhimillisen ymmärryksen rajoihin. Reset on hiekasta koostuva installaatio, joka levittäytyy ohuena mattona näyttelytilan lattialle. Tarkkarajaisen hiekkakerroksen pinnalla on nähtävissä nauhamaisia kohoumia ja painaumia, jotka muistuttavat fossiileita ja niiden sedimenttiin jättämiä jälkiä. Muodot voi nähdä myös koukeroisena käsialana. Ne ovat kuin hiljaisia vihjeitä tai kirjoitusta, jota emme osaa tulkita. Teos muistuttaa miten paljon maailmassa on sellaista, jota emme ymmärrä, ja jota voi ilmaista kielen avulla vain rajallisesti.
 
Näyttelyn ja teoksen nimi Reset (nollaus tai resetointi) viittaa jatkuvaan uudelleen asettumiseen tai jähmettymiseen – aineen kiertoon ja muuntumiseen yhdestä toiseksi. Jokainen teoksessa oleva hiekanjyvä on joskus hioutunut eroosion myötä kivestä tai fossiilipitoisesta aineesta ja muuttaa jatkossakin muotoaan merten ja maankuoren liikkeiden mukana. Teoksessa hiekanjyväset ovat asettuneet hetkeksi taiteilijan valitsemaan muotoon.  
 
Elina Vainio (s. 1981) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Taiteellisessa työskentelyssään hän kiinnittää huomiota erityisesti kulttuurin ja luonnon väliseen rajanvetoon. Hänestä ihmisten tapa nähdä itsensä pysyvänä ja luonnosta erillisenä on harhaanjohtava. Vähistä elementeistä rakentuvilla installaatioilla Vainio kiinnittää katsojan huomion siihen, että sekä ihminen että meitä ympäröivä maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa.

Asiasanat: